ČISTILNE NAPRAVE

Pomenu očiščene vode na iztoku čistilnih naprav malokrat namenjamo veliko pozornosti, saj je samoumevno, da čistilna naprava deluje brez potrebnih rednih pregledov in servisnih vzdrževanj. Prav tako v sam kanalizacijski sistem in posledično na čistilno napravo  priteče tudi odpadna voda, ki tja ne sodi in je lahko nevarna za okolje, zato je potrebno ob tovrstnih dogodkih hitro in učinkovito rešiti nastalo težavo ter preprečiti večjo okoljsko škodo.

Skrb za nemoteno obratovanje čistilnih naprav ter izvajanje rednega nadzora je ključnega pomena pri zagotavljanju očiščene vode na iztoku. Na ta način lahko poskrbimo, da bodo obratovalni stroški tovrstnih naprav čim nižji, še vedno pa bodo doseženi vsi kriteriji za nemoteno obratovanje.

Zagotovimo pitno vodo tudi našim potomcem in ne mislimo samo na zadovoljevanje trenutnih potreb.

čiščenje greznice
Izvedba
Vzdrževanje
Analiza
Pregledi MKČN

GALERIJA