IZVAJANJE KEMIČNIH ANALIZ ODPADNIH VODA

Za operaterje, vzdrževalce kot tudi za tehnologe čistilnih naprav je ključnega pomena kemična analiza odpadnih voda, ki pritekajo in odtekajo iz čistilne naprave. Tovrstne analize nam omogočajo vpogled v sestavo odpadne vode na kemijsko/fizikalen način.

Izvedba t.i. hitrih testov s pomočjo kivet pokaže biološko oporečnost/neoporečnost vode in temu primerno ukrepanje. V kemijskem laboratoriju izvajamo analize najbolj pogostih parametrov za določanje kakovosti odpadnih voda: KPK, BPK5, TP, TN, TC, usedljive snovi,…

Čistilne naprave
Izvedba
Vzdrževanje
Pregledi MKČN

GALERIJA