IZVEDBA ČISTILNIH NAPRAV – »NA KLJUČ«

DO 50 PE

Pripravimo vam ponudbo za dobavo in vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN) različnih proizvajalcev. Čistilne naprave so v celoti skladne s standardom SIST ISO 12566-3 in imajo oznako CE. Dosegajo visoke učinke čiščenja, majhno porabo elektrike ter nizke stroške obratovanja.

Poleg same dobave in vgradnje MKČN vam priskrbimo vso potrebno dokumentacijo (izvedba prvih meritev, pridobitev vodnega soglasja, priprava poročila o prvih meritvah,…) za vpis vaše MKČN v bazo izvajalca javne službe. Nudimo tudi podporo pri izpolnjevanju dokumentacije za pridobitev subvencije ob vgradnji MKČN v vaši občini.

DO 2.000 PE

Za opremljanje večjih naselij se lahko izdela, dobavi in vgradi čistilne naprave po meri, da zadosti vsem zahtevam in potrebam naročnika.

Prav tako vam priskrbimo vso potrebno dokumentacijo za nemoten zagon čistilne naprave kot tudi nadaljnje obratovanje (pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, izvedba prvih meritev čistilne naprave, priprava poslovnika in dnevnika za obratovanje čistilne naprave,…).

Sliki sta simbolični

Čistilne naprave
Vzdrževanje
Analiza
Pregledi MKČN

GALERIJA