NADZOR, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV

Na podlagi večletnih delovnih izkušenj z vsemi vrstami čistilnih naprav (klasična ČN z aktivnim blatom, SBR sistem, MBR sistem,…) vam nudimo strokovno in kvalitetno upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav.

Redno spremljanje in vzdrževanje vitalnih delov čistilne naprave lahko pripomore k uporabi opreme za daljše časovno obdobje. Na ta način lahko prihranimo pri stroških elektrike, kemikalij,…itd, kot tudi pri nepotrebni zamenjavi strojne opreme. Hitro in učinkovito ukrepanje ob ugotovljenih nepravilnosti pri delovanju čistilne naprave je ključnega pomena, tako z vidika varstva okolja kot tudi zaradi dodatnih nepredvidenih materialnih stroškov opreme na čistilni napravi.

Poleg nadzora in upravljanja čistilnih naprav na sami lokaciji, je pomemben faktor tudi stalni daljinski nadzor delovanja čistilne naprave. Omenjena aplikacija omogoča zelo hiter in strokoven odziv na nepričakovano situacijo. Čistilna naprava namreč deluje 24 ur na dan, 365 dni v letu, zato so t.i. izredni dogodki sestavni del obratovanja tovrstnih naprav.

Dnevno zbiranje različnih podatkov pri samem obratovanju čistilnih naprav omogoča podrobno pripravo letnih planov vzdrževanja kot tudi pripravo COST BENEFIT ANALIZE (priprava analize stroškov in koristi). Na ta način lahko stroškovno zelo natančno opredelimo in predvidimo delovanje posameznih delov čistilne naprave. Zbrani podatki nam tako koristijo pri izboljšanju procesov delovanja čiščenja odpadne vode, kar posledično pripomore k boljši kvaliteti očiščene vode pri nižjih stroških obratovanja.

Čistilne naprave
Izvedba
Analiza
Pregledi MKČN

GALERIJA