V našem podjetju že nekaj časa na terenu opažamo, da imajo stranke  kot tudi upravljavci različne težave pri nadzoru nad svojimi čistilnimi napravami kot tudi pri vodenju različne dokumentacije glede le-teh.

Prav tako je na območjih, kjer ne bo zgrajena javna kanalizacija, opaziti še vedno veliko število greznic in ne malih komunalnih čistilnih naprav, kljub  temu da zakonodaja na področju varstva okolja opredeljuje obvezno čiščenje odpadne vode v tovrstnih napravah do 31.12.2021.

Zaradi zgoraj omenjenih dejstev smo se v podjetju odločili, da vsem našim potencialnim strankam ponudimo celovito rešitev kar se tiče čistilnih naprav: od priprave dokumentacije, vgradnje, do izvedbe meritev iztoka iz čistilne naprave in nadaljnjega upravljanja.

Na ta način poskrbimo za kontroliran proces zamenjave tehnologije čiščenja odpadne oz. za vodenje procesa čiščenja odpadnih voda s pomočjo izkušenih strokovnjakov v podjetju, ki imajo že večletne izkušnje  na tovrstnem področju.