Pregledi MKČN < 50 PE

Za komunalna podjetja izvajamo celovito storitev; PREGLED MKČN < 50 PE.

Omenjeno storitev je potrebno izvajati vsake 3 leta pri vseh uporabnikih, ki imajo za čiščenje odpadnih voda vgrajeno MKČN.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj strokovnjakov na tovrstnem področju, ki delujejo v našem podjetju, vam lahko ponudimo storitev izvedbe terenskega ogled MKČN pri samem uporabniku, izpolnimo oz. pripravimo poročilo o pregledu, vodimo evidence, svetujemo in vsako leto poročamo državnim inštitucijam o izvedenih ukrepih.

Prednosti tovrstne storitve:

  • Komunalno podjetje ne potrebuje dodatno zaposlenega.
  • Spremljamo novosti na področju hitro se spreminjajoče zakonodaje ter po potrebi pripravimo izobraževanja.
  • Svetovanje uporabnikom glede pravilne uporabe MKČN.
Čistilne naprave
Izvedba
Vzdrževanje
Analiza

GALERIJA