Loading...
Čiščenje lovilcev maščob2017-12-16T10:29:55+02:00

ČIŠČENJE LOVILCEV MAŠČOB

Večje kuhinje (gostinski lokali, hoteli, bolnišnice,…) zahtevajo posebne maščobolovilce oziroma separatorje kuhinjskih maščob, ki se uporabljajo za odstranjevanje kuhinjskih odplak v cevovodih. Odstranjevanje odplak preprečuje zamašitev odtoka ter omogoča okolju varno zbiranje odplak. Separatorje maščob je potrebno za njihovo optimalno delovanje redno čistiti.

čiščenje greznice

GALERIJA