Loading...
Čiščenje ponikovalnic2018-05-07T22:53:50+02:00

ČIŠČENJE PONIKOVALNIC

Propusti, peskolovi in ponikovalnice opravljajo svojo funkcijo le v primeru, da so redno vzdrževani. Z njihovim rednim čiščenjem odstranjujemo nanošeni material ter s tem zagotovimo dobro pretočnost.

čiščenje greznice

GALERIJA