Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Pravilnik se navaja za spletni strani: www.ekopretok.si, trgovina.ekopretok.si

  1. Izjava o varstvu osebnih podatkov

V podjetju Eko Pretok d.o.o., Sp. Slivnica 107, 1290 Grosuplje, matična številka: 218661600, davčna številka: SI42880319 (v nadaljevanju: upravljalec) spoštujemo zasebnost uporabnikov oziroma kupcev in se zavezujemo k varovanju osebnih podatkov, ki jih od njih prejmemo. Temu vidiku pri izvajanju naših spletnih dejavnosti posvečamo veliko pozornost. Naša politika o varstvu podatkov je zato skladna tako z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov kot tudi z drugimi zakonskimi določili.

Da bi osebne podatke kar najbolj učinkovito zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo podatkov in njihovim uničenjem oziroma dostop do njih onemogočili nepooblaščenim tretjim osebam uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonskimi spremembami.

V nadaljevanju predstavljamo, katere osebne podatke uporabnikov oziroma kupcev zbiramo in čemu jih uporabljamo, kako te podatke varujemo, kako lahko uporabnik sam spremeni svoje podatke in kakšna je naša politika piškotkov.

  1. Katere osebne podatke zbiramo?

Naše spletno mesto lahko vsakdo obišče brez navedbe svojih osebnih podatkov.

Navedba osebnih podatkov je potrebna le ob izpolnitvi obrazca ob nakupu izdelkov. Ob nakupu kupec odda naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, naziv podjetja in naslov ter davčna številka.

Osebne podatke za namene, kot ga določa veljavna zakonodaja in kjer ni potrebna privolitev, ker je pravna podlaga obstoječa zakonodaja (npr. hranjenje računov, sklenjenih pogodb in podobno) hranimo in varujemo v skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

EKO PRETOK d.o.o. navedene osebne podatke uporabi za komuniciranje z uporabniki glede zagotavljanja storitev ter odgovarjanja na povpraševanja, sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, ter za namen izboljšave kakovosti ponudbe in storitev ter za statistične namene. V zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih podjetje pošlje, se lahko obdelujejo tudi podatki o prikazih prejetih sporočil in morebitnih klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Uporabnik se lahko prostovojno odloči za prejemanje e-sporočil informativnega značaja.

Nagradne igre

Če uporabnik sodeluje v nagradni igri, se pridobljeni podatki uporabijo za izvedbo igre ter opcijsko za informiranje o naši ponudbi.

  1. Hramba in varovanje osebnih podatkov

Upravljalec bo hranil pridobljene osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, EKO PRETOK d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

V podjetju EKO PRETOK d.o.o. lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za namene statističnih analiz. V nobenem primeru osebnih podatkov uporabnikov ne bomo predali nepooblaščenim osebam.

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.

V spletnem informacijskem sistemu podjetja EKO PRETOK obstajajo povezave na druge, zunanje spletne strani, ki pa niso neposredno vezane na podjetje, zato  podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na omenjenih spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. EKO PRETOK d.o.o. ne more v celoti izključiti morebitnega odtekanja ali zlorabe podatkov, saj so spletne tehnologije odprte za javnost in tako lahko žrtev računalniških vdorov in kot take nepredvidljive.

  1. Pravica do odstopa do informacij

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene.

Kadarkoli lahko zahtevate:

  • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@ekopretok.si.
  • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@ekopretrok.si.
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@ekopretok.si.
  1. Piškotki

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na trdem disku uporabnika spletne strani. Upravljalcu omogočajo prepoznavanje uporabnikovega računalnika ali druge elektronske naprave, ko le-ta ponovno obišče spletno stran. Podjetje EKO PRETOK uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti.

Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja.

Več o piškotkih in njihovi uporabi si lahko preberete tukaj.

  1. Objava sprememb

Vsaka sprememba tega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Posodobljeno: 08.05.2020