ČIŠČENJE GREZNIC

Če se želimo izogniti neprijetnim vonjavam, zamašitvam in drugim problemom povezanim s prepolnimi greznicami, je priporočljivo njihovo redno praznjenje. V skladu s predpisi o ravnanju z odpadki je potrebno vsebino, ki se nabira v greznici, oddati na čistilno napravo.

čiščenje greznice
Čiščenje kanalizacije
Čiščenje kuhinjskih odtokov
Čiščenje lovilcev maščob
Čiščenje ponikovalnic

GALERIJA