ČIŠČENJE PONIKOVALNIC

Propusti, peskolovi in ponikovalnice opravljajo svojo funkcijo le v primeru, da so redno vzdrževani. Z njihovim rednim čiščenjem odstranjujemo nanošeni material ter s tem zagotovimo dobro pretočnost.

Nanošeni materiali, kot so pesek, blato in druga nečistoča lahko zmanjšajo pretočnost. Z rednim čiščenjem zagotavljamo nemoteno odvajanje vode in ohranjamo njihovo optimalno delovanje.

Naša ekipa strokovnjakov je opremljena s potrebno opremo in znanjem, da temeljito očisti vaše propuste, peskolove in ponikovalnice. Z uporabo visokotlačnih vodnih curkov in specializiranih tehnik odstranjujemo vse nečistoče ter obnovimo pretočnost sistema. Ne samo, da bomo očistili že nastale usedline, ampak bomo tudi preprečili morebitne zamašitve in okvare, ki bi lahko povzročile resne težave.

Stopite v stik z nami danes!

čiščenje greznice
Pokličite 041 330 451
Pokličite 080 80 77
Čiščenje kanalizacije
Čiščenje greznic
Čiščenje kuhinjskih odtokov
Čiščenje lovilcev maščob