ČIŠČENJE PONIKOVALNIC

Propusti, peskolovi in ponikovalnice opravljajo svojo funkcijo le v primeru, da so redno vzdrževani. Z njihovim rednim čiščenjem odstranjujemo nanošeni material ter s tem zagotovimo dobro pretočnost.

čiščenje greznice
Čiščenje kanalizacije
Čiščenje greznic
Čiščenje kuhinjskih odtokov
Čiščenje lovilcev maščob

GALERIJA