ČIŠČENJE LOVILCEV MAŠČOB

Večje kuhinje (gostinski lokali, hoteli, bolnišnice,…) zahtevajo posebne maščobolovilce oziroma separatorje kuhinjskih maščob, ki se uporabljajo za odstranjevanje kuhinjskih odplak v cevovodih. Odstranjevanje odplak preprečuje zamašitev odtoka ter omogoča okolju varno zbiranje odplak. Separatorje maščob je potrebno za njihovo optimalno delovanje redno čistiti.

čiščenje greznice
Čiščenje kanalizacije
Čiščenje greznic
Čiščenje kuhinjskih odtokov
Čiščenje ponikovalnic

GALERIJA