PREVERJANJE TESNOSTI

Pri preizkusu tesnosti se preverja morebitno uhajanje tekočin iz cevovoda. Preizkus tesnosti se opravi z ustrezno opremo, ki je v skladu s predpisi o opravljanju preizkusa vodotesnosti. Te preverjamo tako v starejših kot tudi novozgrajenih kanalizacijskih omrežjih.

čiščenje greznice

GALERIJA