STORITVE

Osnovna dejavnost podjetja je čiščenje, praznjenje in dezinfekcija greznic ter čiščenje kanalov. S pomočjo TV kamere opravljamo tudi preglede cevovodov, kar nam omogoča celovitejši pristop k problemu.

Novost! Sanacija cevovoda v objektih brez izkopa.

Pokličite nas: 080 80 77 ali 041 330 451

ČIŠČENJE KANALIZACIJE

Nepretočni kanalizacijski sistemi so vzrok številnim neprijetnostim, katerim se da s pravočasnim preventivnim čiščenjem izogniti.

Več

ČIŠČENJE GREZNIC

e se želimo izogniti neprijetnim vonjavam, zamašitvam in drugim problemom povezanim s prepolnimi greznicami, je priporočljivo njihovo redno praznjenje…

Več

ČIŠČENJE IN ODMAŠEVANJE KUHINJSKIH ODTOKOV

Slabo požiranje kuhinjskih odtokov je navadno posledica oblog na cevovodih, ki ovirajo pretok odpadne vode …

Več

ČIŠČENJE LOVILCEV MAŠČOB

Večje kuhinje (gostinski lokali, hoteli, bolnišnice…) zahtevajo posebne maščobolovilce oziroma separatorje kuhinjskih maščob …

Več

ČIŠČENJE PONIKOVALNIC

Propusti, peskolovi in ponikovalnice opravljajo svojo funkcijo le v primeru, da so redno vzdrževani.

Več

SANACIJA CEVOVODA

Spray-Liner® omogoča nanos homogene notranje prevleke na kanalizacijske cevi in nudi učinkovito alternativo konvencionalni menjavi starih obrabljenih cevi.

Več

PREČRPAVANJE VODE

V obdobju večjih nalivov pogosto pride do poplavljenih kleti. Naše vozilo je opremeljeno s črpalko namenjeno prečrpavanju vode …

Več

PREGLED KANALIZACIJE S KAMERO

S pomočjo TV kamere opravimo pregled kanalizacije. Pregled omogoča ugotovitev dejanskega stanja cevovodov …

Več

PREVERJANJE TESNOSTI

Pri preizkusu tesnosti se preverja morebitno uhajanje tekočin iz cevovoda. Preizkus tesnosti se opravi z  ustrezno opremo …

Več