ČIŠČENJE KANALIZACIJE

Nepretočni oziroma zamašeni kanalizacijski sistemi povzročajo številne neprijetnosti. Ena izmed pogostih nevšečnosti je izliv fekalij v stanovanju. Takšnim in drugačnim situacijam se lahko s pravočasnim preventivnim čiščenjem kanalizacije izognemo. S preventivnim čiščenjem in pregledom cevovodov ocenimo prisotnost oblog na njihovih stenah oziroma prisotnost morebitnih mehanskih poškodb cevi.

Redno čiščenje kanalizacije in preventivni pregledi zagotavljajo njeno učinkovito delovanje in zmanjšujejo verjetnost materialne škode. Preventivno čiščenje kanalizacije je še posebno priporočljivo za večstanovanjske stavbe, kjer lahko že manjša napaka v delovanju sistema privede do večjih materialnih posledic.

Odmetavanje odpadkov v odtoke je eden med najpogostejših vzrokov za zamašitev kanalizacije.

Čiščenje greznic
Čiščenje kuhinjskih odtokov
Čiščenje lovilcev maščob
Čiščenje ponikovalnic

GALERIJA